ÕPETAJA ASSISTENT – OLULINE INIMENE LAPSE KASVUKESKKONNAS.

Koolituse sisu:

Lapse kasvukeskkonna loomine

·       Turvaline ja mänguline kasvukeskkond ning selle mõju lapse arengule.

·       Täiskasvanu ja lapse vaheline suhtlemine.

Lapse sotisaalsete – ja enesekohaste oskuste kujunemine.

·       Emotsioonide tajumine ja väljendamine;

·       eneseteadvus ja mina areng;

·       koostöö- ja prosotsiaalsed oskused;

·       reeglite järgimine;

Lapse arengu toetamine:

·       mängu ja tegevuste juhendamine;

·       õppe- ja kasvatustegevuste valdkondade lõimimine,

·       mängude ja tegevuste planeerimine ruumis ning õues lähtudes lapse arengust, vajadustest ja individuaalsusest.

Meeskonnatöö – õpetaja abi roll meeskonna liikmena.

·       Eduka meeskonna koostöö eeldused.

·       Eetiliste tõekspidamiste põhiväärtused.

·       Rühmameeskond – laps, lapsevanemad ja kolleegid.

·       Kutse-eetika


Asukoht: Narva mnt 51, 10120 Tallinn, seminariruumis
Kontaktpäev: 05.04.2024. Kell 10:00 - 15:00
Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi.
Osalejad saavad koolitustõendi.
Hind: 85.00€

REGISTREERIDA SAAB SIIN


Kohtade arv on piiratud!

Koolitaja: Piret Kukk haridusteaduste magister, eripedagoog – nõustaja.