LASTEAIAÕPETAJA ASSISTENDI KOOLITUS
Õpetaja assistent - oluline inimene lapse kasvukeskkonnas.

Koolituse aeg:  23.09; 30.09 ja 07.10.22

Kellaaeg: 10.00 - 15.30

ASUKOHT: Tallinn, Narva mnt. 51, 10120, Metodisti kiriku avaras seminariruumis. (Tallinna Ülikooli kõrval)


Sihtgrupp: 
Õpetaja abid, assistendid, tugiisikud, lapsehoidjad ja teised teemast huvitunud.

I ÕPPEPÄEV  6ak.t  Kuupäev 23.09.22

Lapse kasvukeskkonna loomine

·       Turvaline ja mänguline kasvukeskkond ning selle mõju lapse arengule.

·       Täiskasvanu ja lapse vaheline suhtlemine

Lapse arengu toetamine:

·       Mängu mõju lapse arengule.

·       Mängu ja tegevuste juhendamine.

·       Loovuse arendamine.

·       Lapse keele ja kõne arengu toetamine.

·       Õppe- ja kasvatustegevuste valdkondade lõimimine.

II ÕPPEPÄEV 6ak.t Kuupäev 30.09.22

Lapse sotisaalsete – ja enesekohaste oskuste kujunemine. Laste käitumisprobleemid.

·       Emotsioonide tajumine ja väljendamine.

·       Eneseteadvus ja mina areng.

·       Koostöö- ja prosotsiaalsed oskused.

·       Reeglite järgimine.

·       Kuidas arendada enesekohaseid oskusi?

·       Praktilisi võtteid/näiteid laste käitumisprobleemidega toimetulemiseks ning lapse individuaalseks toetamiseks (kuidas aidata last oma emotsioonidega hakkama saada).

III ÕPPEPÄEV 6ak.t Kuupäev 07.10.22

Eelkooliealiste laste hirmud ja nendega toimetulek.

·       Milliseid hirme lapsed kogevad?

·       Kust saavad laste hirmud alguse?

·       Kuidas laste hirmudega toime tulla? 

Meeskonnatöö – assistendi roll meeskonna liikmena.

·       Eduka meeskonna koostöö eeldused.

·        Eetiliste tõekspidamiste põhiväärtused.

·       Rühmameeskond – laps, lapsevanemad ja kolleegid.  

Kutse-eetika

Koolituse hind  210.00€ (KM ei lisandu) Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale ja lõunat.

Ühest asutusest mitme inimese osalemisel ühel koolitusel kehtib igale osalejale soodushind -10%

Õppekava Õpetaja assistent

 Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm)

Korraldaja Huvi OÜ Koolituskeskus

Koolitajad: Piret Kukk, haridusteaduste magister (eripedagoog - nõustaja). 


Külli Mõtsla, haridusteaduste magister (alushariduse pedagoog – nõustaja). Läbinud mänguteraapia alase koolituse: Mänguterapeut