Koolituse sisu:
  • Kohanemine lasteaiaga;
  • laste vaatlemine ja tulemuste analüüs;
  • sõimerühma tegevuste planeerimine;
  • käeliste tegevuste ja lauamängude põnevad vahendid;
  • kunstiga tegelemine;
  • ehitus - ja matkimismängud;
  • õuesõppe jpm.