ELAV MATEMAATIKA
Matemaatiliste teadmiste ja oskuste kujundamisest eelkoolieas

Õppe sisu

  • Matemaatikat toetavad tegevused: järjestamine, rühmitamine, samaväärse hulga moodustamine, hulga samaväärsuse säilitamine, osa ja terviku võrdlemine, loendamine, mõõtmine ja modelleerimine.
  • Aeg, ruum, hulk, arv, põhjus ja tagajärg lapse igapäevases lasteaiaelus.
  • Matemaatika käemängudes, luuletustes, muinasjuttudes ja lauludes.
  • Lauamängude mitmesugused võimalused matemaatiliste mõistete õppimisel.
  • Matemaatika köögis
  • Konstrueerimine (ehitamine) näidise ja tingimuse järgi
Sihtgrupp: Lasteaiaõpetajad, õpetaja abid, erirühmade õpetajad, assistendid, lapsevanemad

Koolituse aeg: 14.10.2022

ASUKOHT: Tallinn, Narva mnt. 51, 10120, Metodisti kiriku avaras seminariruumis. (Tallinna Ülikooli kõrval)

Ajakava

10.00 – 10.05 Kogunemine

10.05-12.30   Koolitus

12.30-13.30   Lõunasöök

13.30-15.30   Koolitus jätkub

Koolituse hind 90.00€ (KM ei lisandu) Koolituse maksumus sisaldab koolitusmaterjale ja lõunat.

Ühest asutusest mitme inimese osalemisel ühel koolitusel kehtib igale osalejale soodushind -10%

Õppekava ELAV MATEMAATIKA

Registreeru koolitusele (ava registreerumisvorm)

Korraldaja Huvi OÜ Koolituskeskus

Koolitaja Piret Kukk, haridusteaduste magister (eripedagoog - nõustaja).